Övningsområden

Utslagsplatser

Ett 15-tal platser finns tillgängliga på Driving-range, varav 5 täckta. 

Rangebollar

Vi har en kortautomat och det går att betala med bank/kontokort eller köpa ett laddningsbart kort i shopen.

Puttinggreen

Ligger nära shop och första tee. Avsett för träning av kortare slag som chipp och puttningsträning.

Bunkerträning, inspelsträning

Separat område för träning av bunkerslag, inspelsformer som pitch och chipp samt även ett antal hålkoppar för puttning. Här finns en större variation av lutning på greenen än som gäller på den intilliggande puttinggreenen.

Längre inspel

Till höger om Drivingrange finns ett område för träning av inspel på ca 50 meter för den precisionsintresserade.

Info