Vision / Mål

Ölands GK - så tänker vi

Kvalitet

Ölands GK strävar efter att hålla en hög kvalitet i allt vi gör. Det gäller allt i och omkring banan: våra tillfarter, vår restaurang, vår shop, våra omklädningsrum, vår service m.m. och inte minst vår bana. Det ska vara fräscht och snyggt utan att vara överdådigt.

Genuint

Ölands GK är genuin och unik. Vi värnar om vårt öländska arv, vilket innebär att vi behåller och utvecklar det som varit på ett genuint sätt. Detta genomsyrar allt från hur vi utvecklar vår bana och vårt klubbområde till produktval i olika sammanhang. Vi skyddar vår flora och fauna och berättar gärna om den unika miljön som finns.

Tillgängligt

Ölands GK arbetar för en god tillgänglighet och finns till hands för frågor och synpunkter. Vår bana och våra träningsanläggningar är under högsäsong så tillgängliga som möjligt för såväl våra medlemmar som våra gäster. Samtidigt tillvaratar vi de mindre frekventa tiderna för att exempelvis unga golfare och nybörjare ska kunna uppleva golfspelet under avslappnande former. Vår bana erbjuder sommargreener större delen av året.

Gemytlighet

Ölands GK står för öppenhet och en familjär anda. Med det menar vi att vi hälsar på varandra, visar respekt, är tillmötesgående vid frågor samt hjälper till att reda ut olika situationer som uppstår. Det är framför allt vi som medlemmar och arbetande personal på banan, i restaurangen, i kansliet och i shopen som föregår med gott exempel för alla våra gäster. Vi gör det enkelt och trevligt att vistas på Ölands GK.

Info