Bli medlem

Senior med spelrätt

Medlemsform för dig som har en personlig spelrätt och som innebär obegränsat spel på vår anläggning. En spelrätt kan förvärvas begagnad eller övertas på annat sätt (t.ex. gåva eller arv). För information till dig som vill köpa eller sälja spelrätt – kontakta kansliet. 

Senior utan spelrätt

Denna medlemsform är för dig som inte har någon spelrätt och för tillfället inte är intresserad av att införskaffa en sådan. Medlemsformen innebär obegränsat spel på vår anläggning. 

Medlem 48-veckor med spelrätt

En ny medlemsform för dig som har, eller skaffar spelrätt, och helst spelar på för- och eftersäsong. Du spelar obegränsat hela året utom veckorna 28-31. Du kan spela även dessa veckor men då mot reducerad greenfee (25% rabatt).

Medlem 48-veckor utan spelrätt

En ny medlemsform för dig som inte äger spelrätt och helst spelar på för- och eftersäsong. Du spelar obegränsat hela året utom veckorna 28-31. Du kan spela även dessa veckor men då mot reducerad greenfee (25% rabatt).

Greenfeemedlem - för dig som spelar lite mindre (från 22 år)

Som greenfeemedlem är du fullvärdig medlem, men betalar en reducerad årsavgift. Det ingår ett spelvärde på 2000 kr, dvs vid spel avräknas din greenfee-avgift från ditt spelvärde. När din pott av spelvärde är fullt nyttjad får du 25% rabatt på kommande greenfee.

Yngre senior (22-26 år)

För att underlätta de ekonomiska åtaganden för juniorer som blir seniorer finns en särskild medlemsform för dig som är i åldrarna 22-26 år. Medlemsformen innebär en reducerad avgift i jämnförelse med en normal senioravgift, samt att man inte behöver införskaffa en spelrätt. Medlemsformen ger möjlighet till obegränsad spel på vår bana.

Juniormedlemskap (t.o.m. 21 år)

Du är juniormedlem till och med det år du fyller 21 år. Medlemsformen innebär obegränsat spel på bana och även möjlighet att kostnadsfritt delta i juniorträning som klubben arrangerar året runt. För mer information om träningen kontakta vår pro Håkan Fransson.

Nybörjarmedlem

Klubben erbjuder en särskild medlemsform för dig som vill börja spela golf. Formen innebär både golfutbildning och medlemskap med obegränsat spel för 4200 kr för senior och 3400 kronor för junior. Kontakta vårt kansli eller vår pro Håkan Fransson för mer information.
För att uppmuntra fortsatt golfspel gäller även samma kostnad för seniorer det andra året. Detta innebär ett medlemskap med obegränsat spel, dock ingen golf utbildning.

Passiv medlem

Som passiv medlem stödjer man vår klubb, men det innebär inga möjligheter till aktivt spel. Äger du en spelrätt måste du minst vara Passiv medlem i Ölands GK.

Priser 2024

Medlemsform Avgift
Senior med spelrätt 5300kr
Senior utan spelrätt 6300kr
Medlem 48-veckor med spelrätt 4300kr
Medlem 48-veckor utan spelrätt 5300kr
Greenfeemedlem  2900kr
Yngre senior, 22-26 år 2800kr
Junior 2100kr
Nybörjare senior (inkl. golfutbildning) 4200kr
Nybörjare junior (inkl. golfutbildning) 3400kr
Passiv medlem 400kr
Info