Bli medlem

Välj det medlemskap som passar dig bäst!

Senior med spelrätt

Medlemsform för dig som har en personlig spelrätt och som innebär obegränsat spel på vår anläggning. En spelrätt kan förvärvas begagnad eller övertas på annat sätt (t.ex. gåva eller arv). För information till dig som vill köpa eller sälja spelrätt – kontakta kansliet. Är du även medlem i en annan klubb och har denna som hemmaklubb betalar du en reducerad avgift. 

Senior utan spelrätt

Denna medlemsform är för dig som inte har någon spelrätt och för tillfället inte är intresserad av att införskaffa en sådan. Medlemsformen innebär obegränsat spel på vår anläggning. 

Greenfeemedlem - för dig som spelar lite mindre (från 22 år)

Som greenfeemedlem är du fullvärdig medlem, men betalar en reducerad årsavgift. Vid spel på vår bana löser du istället greenfee med 25 % rabatt. 

Yngre senior (22-26 år)

För att underlätta de ekonomiska åtaganden för juniorer som blir seniorerfinns en särskild medlemsform för dig som är i åldrarna 22-26 år. Medlemsformen innebär en reducerad avgift i jämnförelse med en normal senioravgift, samt att man inte behöver införskaffa en spelrätt. Medlemsformen ger möjlighet till obegränsad spel på vår bana.

Juniormedlemskap (t.o.m. 21 år)

Du är juniormedlem till och med det år du fyller 21 år. Medlemsformen innebär obegränsat spel på bana och även möjlighet att kostnadsfritt delta i juniorträning som klubben arrangerar året runt. För mer information om träningen kontakta vår pro Håkan Fransson.

Nybörjarmedlem

Klubben erbjuder en särskild medlemsform för dig som vill börja spela golf. Formen innebär både golfutbildning och medlemskap med obegränsat spel för 3800 kr för senior och 3200 kronor för junior. Kontakta vårt kansli eller vår pro Håkan Fransson för mer information.

För att uppmuntra fortsatt golfspel gäller även samma kostnad för seniorer det andra året. Detta innebär ett medlemskap med obegränsat spel, dock ingen golf utbildning.

Passiv medlem

Som passiv medlem stödjer man vår klubb, men det innebär inga möjligheter till aktivt spel.

Priser 2022

Medlemsform Avgift
Senior med spelrätt 4600kr
Senior med spelrätt (annan hemmaklubb)  4300kr
Senior utan spelrätt 5600kr
Senior utan spelrätt (annan hemmaklubb) 5300kr
Greenfeemedlem  1600kr
Yngre senior, 22-26 år 2100kr
Junior 1700kr
Nybörjare senior (inkl. golfutbildning) 3800kr
Nybörjare junior (inkl. golfutbildning) 3200kr
Passiv medlem 300kr
   
   

 

Info