Lokala regler

Ladda ner som pdf >

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1- 3 samt följande Lokala Regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan (www.olandsgk.se).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är med till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala Regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slag plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18)

a.      Vid spel från tee på hål 6 är, av säkerhetsskäl, en boll som hamnar på fairway eller norr om på hål 3 out of bounds.

b.      På hål 18 definieras gränsen för out of bounds av den belagda vägens vänstra sida. En boll är out of bounds om hela bollen ligger på eller bortom vägen.

c.       På hål 6 (hela höger sida och bortom greenen), hål 9 (höger sida), hål 10 (höger sida), hål 14 (vänster sida), hål 16 (höger sida vinkelmuren) och hål 17 (vänster sida) definieras gränsen för out of bounds av stenmurarnas yttersidor. Anmärkning: En boll som ligger inkilad i eller ovanpå en sådan mur är på banan. Går det inte att spela en boll som ligger invid eller ovanpå muren kan spelaren förklara bollen ospelbar och, med ett slags plikt, ta lättnad.

2. Pliktområden (Regel 17)
1.      Alla omarkerade diken är röda pliktområden. Gränsen går där marken bryter av ner mot hindret.
2.      Det röda pliktområdet på höger sida av fairway på hål 8 och 14 som bara är definierat på en sida är oändligt.  

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
Områden med blommande orkidé/er är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Om spelarens har störande inverkan av sådant område eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats är i området måste spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt regel 16.f.

4. Onormala banförhållanden (Regel 16.1)

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som Mark under arbete.

2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som Mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbundszonen måste tas enligt regel 16.1f.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Områden i bunkrar där sand förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

5. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet.

5) Oflyttbara tillverkade föremål och Organsika föremål

a) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

b) Organiska föremål

1. Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.

2. Alla stengärdsgårdar och odlingsrösen är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort från murarna. 

Beslutade av Ölands GK:s styrelse april 2022

Info