Players 1st

Medlemsundersökning - 2021

Årligen, i samarbete med Svenska Golfförbundet och företaget Players 1st, skickar vi ut medlemsenkäten till alla klubbens medlemmar. Den syftar till att ge styrelse och klubbledning underlag till förbättringar i fråga om bana, klubbliv, service, träning och restaurang. 2021 svarade 40% av er och det är en bra svarsfrekvens i ett nationellt perspektiv.

Undersökningen utgår från ett poängsystem, ett sk NPS (Net Promoter Score) som baseras på frågeställningen ”Hur sannolikt är det att du vill rekommendera Ölands Golfklubb till vänner, familj eller kolleger?”

100 poäng är maximalt och vi kan jämföra vår score både regionalt och nationellt.

331st medlemmar har svarat

Svarsfrekvens: 40%

 

Rekommenderar Ölands GK: 69p

Snitt i Sverige: 42, snitt i Småland: 43

Träning och restaurang

Överlag kan vi alltså konstatera att våra medlemmar är nöjda med Ölands Golfklubb och gärna rekommenderar oss till andra i sin närhet. Det är vi riktigt glada och stolta över!

Det som i allra högsta grad motsvarar, eller överträffar, era förväntningar är Träning och Restaurang. Båda dessa områden anser ni bidra med en service och kvalitet som skapar det goda klimatet på klubben.

Restaurang: 88

Snitt i Småland: 68
 

Träning: 87

Snitt i Småland: 83

En plats jag gillar att komma till - 92%.

Det är också väldigt glädjande att hela 92% anser att ”Ölands Golfklubb är en plats jag gillar att komma till.”

Ni tycker att klubben kan utveckla attraktionskraften i sin tävlingsverksamhet samt erbjuda fler olika typer av aktiviteter som kan öka samhörigheten på klubben.

Vi vill tacka alla som tog er tid att svara på enkäten, den utgör ett viktigt redskap för styrelse och ledning i arbetet med att utveckla och förbättra er medlemsägda golfanläggning. Har du frågor, eller vill ta del av mer av undersökningen, är du välkommen att ta kontakt via klubbchef@olandsgk.se.

Info