Players 1st

Medlemsundersökning - 2023

Årligen, i samarbete med Svenska Golfförbundet och företaget Players 1st, skickar vi ut medlemsenkäten till alla klubbens medlemmar. Den syftar till att ge styrelse och klubbledning underlag till förbättringar i fråga om bana, klubbliv, service, träning och restaurang. 2023 svarade 37% av er och det är en bra svarsfrekvens i ett nationellt perspektiv.

Undersökningen utgår från ett poängsystem, ett sk NPS (Net Promoter Score) som baseras på frågeställningen ”Hur sannolikt är det att du vill rekommendera Ölands Golfklubb till vänner, familj eller kolleger?”

100 poäng är maximalt och vi kan jämföra vår score både regionalt och nationellt.

266 st medlemmar har svarat

Svarsfrekvens: 37%

 

Rekommenderar Ölands GK: 75p

Av 362 medverkande klubbar i Sverige är vårt betyg det 13:e bästa!

Fantastiskt betyg

Undersöningen ställer frågor om alla delar i vår verksamhet och genomgående kan vi alltså konstatera att våra medlemmar är mycket nöjda med Ölands Golfklubb och gärna rekommenderar oss till andra i sin närhet. Det är vi riktigt glada och stolta över!

Det som i allra högsta grad motsvarar, eller överträffar, era förväntningar är Träning och Restaurang. Båda dessa områden anser ni bidra med en service och kvalitet som skapar det goda klimatet på klubben.

Restaurang: 88

Snitt i Småland: 70
 

Träning: 90

Snitt i Småland: 84

En plats jag gillar att komma till - 93%.

Det är också väldigt glädjande att hela 93% anser att ”Ölands Golfklubb är en plats jag gillar att komma till.”

Vi vill tacka alla som tog er tid att svara på enkäten, den utgör ett viktigt redskap för styrelse och ledning i arbetet med att utveckla och förbättra er medlemsägda golfanläggning. Har du frågor, eller vill ta del av mer av undersökningen, är du välkommen att ta kontakt via klubbchef@olandsgk.se.

Info