Greenfee

Incheckning & betalning

  • När shopen är stängd betalas greenfee och övriga avgifter via MinGolf eller terminalen.
  • I nödfall om detta inte fungerar använd Swish, Glöm ej att ange golfid och starttid!
    Swishnr 123 589 35 65
  • Greenfeecheck, giltig, noggrant ifylld läggs i inkastet i disken.

Vår greenfee

   
   
18 hål Alla dagar
Senior 300 kr
Junior 150kr
Greenfeemedlem 225 kr
   

9 hål

 
Senior 200 kr
Junior 100 kr
Greenfeemedlem 150 kr

 

Klubbar med avtal 10% rabatt (gäller på ord greenfee, ej 9 hål)
Byxelkrok, Böda Sand, Emmaboda, Kalmar, Mönsterås, Möre, Nybro, Oskarshamn, Saxnäs.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Info