Ölands Golfklubb Ölands Golfklubb

Wolfgang Lohmann

Wolfgang Lohmann har lämnat oss i saknad. Han har starkt bidragit till Ölands Golfklubbs utveckling. Som ordförande i klubben, från tidigt 1990-tal till en bit in på 2000-talet, drev han verksamheten framåt med sitt engagemang, sin klokskap och stora hjärta för klubben, medlemmarna och golfen. Han var bland mycket annat starkt bidragande till utbyggnaden från 9 till 18 hål som stod klart år 2003. Wolfgang införde under sin tid som ordförande en fond, Lohmanns Juniorfond. Den har till syfte att premiera juniorer som visat särskild träningsflit, gjort fina resultat eller som på annat sätt utmärkt sig. I samband med hans bortgång valde klubben att fylla på fonden med ytterligare 5 000 kr. Tack för allt Wolfgang.

Info