Ölands Golfklubb Ölands Golfklubb

Välkommen alla medlemmar till höstmötet den 1 oktober kl. 16:00

Föreningens Höstmöte kommer att hållas på klubben den 1 oktober, kl. 16:00. 
Har du redan nu en tanke om förändring är du välkommen att skicka in motion till styrelsen, skicka till kansli@olandsgk.se.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 3 september.
Kallelse höstmötet
 

Info