Ölands Golfklubb Ölands Golfklubb

Plocke Pinn på Ölands GK

Den 25 mars samlar vi alla tillgängliga volontärer för att plocka pinnar och städa undan resterna av vinterstormarna. Samling vid klubbhuset kl 9 och vi avslutar kl 12 med kaffe och korv. Ta med er klubborna då alla som vill lirar en greensome över 9 hål efter avslutat värv. Anmälan sker via Min Golf oavsett deltagande i golfandet. Välkomna!

Info