Ölands Golfklubb Ölands Golfklubb

Arbete med nya dammen

Inför säsongen 2021 togs vår nya damm i bruk. Den medför en fördubbling av vår bevattningskapacitet och har gjort väldigt stor skillnad under säsongerna 2021 och 2022 - en grön bana trots varma och soliga somrar. Dessvärre upptäcktes en läcka och den beror på sprickor i berget/botten. Därför har vi tömt det sista vattnet  i nya dammen (översta bilden) över till en annan damm. Botten på dammen har vi sedan täckt med "kalkstensmjöl" (undre bilden) som blir leraktigt och ska täta sprickorna när vatten fylls på. 

Info